+36 46 412 141
 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
  2018. augusztus. 14, kedd, Marcell napja van.  
 

Utazási feltételek


Általános Utazási Feltételek

Egyéni

 

Az utazási vállalkozó folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszáma: 06 30 919-99-99

 

 1. A CIAO 2000 Kft. (továbbiakban: utazási vállalkozó) által szervezett külföldi utazásokra a Ptk.415., 416.§, a 214/1996 (XII.23.) sz. Korm.Rendelet, továbbá ezen utazási feltételekben foglaltak az irányadók.

 2. Az utas a részvételi díjból az utazást szervező által meghatározott összeget köteles fizetni előlegként. Az előleg megfizetésével és a jelentkezés nyilvántartásba vételével az utas és az utazást szervező között utazási szerződés jön létre. Az előleg befizetéséről az utazást szervező az utas részére bevételi pénztárbizonylatot állít ki.

 3. Az utazáshoz szükséges útlevél beszerzéséről az utasnak egyénileg kell gondoskodnia. Az útlevél költsége a részvételi díjban nem szerepel.

 4. Az utas a szerződés megkötésekor az utazást szervező által megállapított részvételi díj 50%-át köteles előlegként befizetni.

 5. Az utas az utazást megelőző 30. napig a teljes részvételi díjat köteles az utazást szervezőnek megfizetni.

 6. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Ha az utas nem a saját érdekkörében felmerült okból áll el – különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 10%-ot meghaladja, vagy az utazási vállalkozó az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott jelen Feltételek 8. pontjában (1) bek. a) és b), valamint a (2) bek. a) és b) pontjában meghatározott jogok illetik meg.

 7. Amennyiben az utas nem a 6. pontban meghatározott okok miatt áll el a szerződéstől, illetőleg ha hatósági elutasítás miatt (pl. útlevél) nem vehet részt az utazáson, akkor a részvételi díj %-ában a következők szerinti kárátalányt kell fizetnie:

  1. - szerződés megkötése és az indulás előtti 30. nap között 50%
  2. - indulás előtti 30. napon belül, illetőleg amennyiben lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson 100%.

   Ezen lemondási feltételek akkor is érvényesek, ha az utast hirtelen baleset vagy betegség éri. 
 8. (1) Az utazási vállalkozó az utas érdekkörében felmerült okból az utazás megkezdése előtti 15. napig – a befizetett előleg visszafizetése mellett – a szerződéstől írásban tett nyilatkozattal elállhat. Amennyiben az elállás nem az utas érdekkörében felmerült okból történik:

  • - az utas az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazási vállalkozónak lehetősége van;

  • - ha az utazási vállalkozó helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált szolgáltatást nem fogadja el, a díj azonnali visszafizetését, illetve a díj után évi 20%-os késedelmi kamatot követelhet.

   (2) Az utazási vállalkozó ezekben az esetekben köteles megtéríteni az utasnak az elállás következtében felmerült kárát – nem vagyoni kárát is – kivéve, ha:

  • - a) az emberi életet és –egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merül fel, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem volt elhárítható, vagy

  • - b) a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot – 35 fő – nem éri el.

 9. Az utazást szervező a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője útján teljesítette, és az a teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

 10. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fönti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az Iroda felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik.

 11. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat betartani. Az ezek megszegéséből, illetve elmulasztásából eredő költségek, illetőleg az utazásszervezőt ért kár az utast terhelik.

 12. Az utazás során az utas harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

 13. Az utazási vállalkozó által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

Miskolc, 2013.január

 

 

 

Általános Utazási Feltételek

(csoportos)

 

 

Az utazási vállalkozó folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszáma: 06 30 919-99-99

 

 1. A CIAO 2000 Kft. (továbbiakban: utazási vállalkozó) által szervezett csoportos külföldi utazásokra a Ptk.415., 416.§, a 214/1996 (XII.23.) sz. Korm. Rendelet, továbbá ezen utazási feltételekben foglaltak az irányadók.

 2. Az utas a részvételi díjból az utazást szervező által meghatározott összeget köteles fizetni előlegként. Az előleg megfizetésével és a jelentkezés nyilvántartásba vételével az utas és az utazást szervező között utazási szerződés jön létre. Az előleg befizetéséről az utazást szervező az utas részére bevételi pénztárbizonylatot állít ki.

 3. Az utazáshoz szükséges útlevél beszerzéséről az utasnak egyénileg kell gondoskodnia. Az útlevél költsége a részvételi díjban nem szerepel.

 4. Az csoportos utas a szerződés megkötésekor az utazást szervező által megállapított részvételi díj 20 %-át köteles előlegként befizetni.

 5. A csoportos utas az utazást megelőző 45. napig a részvételi díj 50%-át, az utazást megelőző 30. napig a teljes részvételi díjat köteles az utazást szervezőnek megfizetni.

 6. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Ha az utas nem a saját érdekkörében felmerült okból áll el – különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 10%-ot meghaladja, vagy az utazási vállalkozó az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott jelen Feltételek 8. pontjában (1) bek. a) és b), valamint a (2) bek. a) és b) pontjában meghatározott jogok illetik meg.

 7. Amennyiben az utas nem a 6. pontban meghatározott okok miatt áll el a szerződéstől, illetőleg ha hatósági elutasítás miatt (pl. útlevél) nem vehet részt az utazáson, akkor a részvételi díj %-ában a következők szerinti kárátalányt kell fizetnie:

 

- szerződés megkötése és az indulás előtti 35. nap között 20%

- az indulás előtti 35-15. nap között 30%

- az indulás előtti 15. napon belüli lemondás esetén 50%

- indulás előtti 7. napon belül, illetőleg amennyiben lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson 100%.

Ezen lemondási feltételek akkor is érvényesek, ha az utast hirtelen baleset vagy betegség éri.

 

 1. (1) Az utazási vállalkozó az utas érdekkörében felmerült okból az utazás megkezdése előtti 15. napig – a befizetett előleg visszafizetése mellett – a szerződéstől írásban tett nyilatkozattal elállhat. Amennyiben az elállás nem az utas érdekkörében felmerült okból történik:

  1. az utas az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazási vállalkozónak lehetősége van;

  2. ha az utazási vállalkozó helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált szolgáltatást nem fogadja el, a díj azonnali visszafizetését, illetve a díj után évi 20%-os késedelmi kamatot követelhet.

(2) Az utazási vállalkozó ezekben az esetekben köteles megtéríteni az utasnak az elállás következtében felmerült kárát – nem vagyoni kárát is – kivéve, ha:

a) az emberi életet és –egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merül fel, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem volt elhárítható, vagy

b) a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot – 35 fő – nem éri el.

9. Az utazást szervező a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője útján teljesítette, és az a teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

10. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fönti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az Iroda felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik.

11. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat betartani. Az ezek megszegéséből, illetve elmulasztásából eredő költségek, illetőleg az utazásszervezőt ért kár az utast terhelik.

12. Az utazás során az utas harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

13. Az utazási vállalkozó által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

 

Miskolc, 2014. január

 

Ciao2000 Utazási Iroda

Miskolc, Vologda utca 4.; Tel.: +36 46 412 141; Mobil: +36 30 919 9999; E-mail: paszport@ciaoutazas.hu